EAS hakkab tööstusettevõtetele tootearendustoetust pakkuma

Alates 28. septembrist saavad tööstusettevõtted EASilt taotleda toetust ekspordipotentsiaaliga toote arendamiseks, et suurendada oma ettevõtte pakutavat lisandväärtust ja müügitulu. Toetust saab taotleda töötleva tööstuse ettevõte, mille viimase kahe aasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus on 200 000 eurot ning minimaalne suurus 20 000 eurot.

Toetuse abil saab osaliselt kompenseerida tootearenduse läbiviimisega seotud kulusid:

  • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;

  • vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis;

  • tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine; tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine.

Rohkem infot ja taotlemine: www.eas.ee/teenus/tootearenduse-toetus