Eesti panustab Ushbekistani masinatööstuse arendamisse

Odoo CMS- Sample image floating

Tehnoloogia arenduskeskus IMECC, Tallinna Tehnikaülikool, Talllinna Tööstushariduskeskus, Eesti Masinatööstuse Liit ja ettevõtete esindajad viibisid projekti CLUSME raames 20-26. märtsil visiidil Ushbekistani Vabariigis.

Delegatsiooni eesmärgiks oli arendada Eesti-Ushbekistani masinatööstuse ja robootika valdkondade koostööd nii ettevõtete kui haridusasutuste tasandil.

"Lisaks Eesti ettevõtete ekspordi edendamisele on visiidi fookuses koostöö Ushbekistani kõrg- ja kutsekoolidega, et aidata kaasa sealse tööjõu kvalifikatsiooni parendamisele. Eesti masinatööstuse ja mehhatroonika ettevõtete huvi Ushbekistani turu vastu on märkimisväärne, kuid äritegevuse arendamise teeb kohapeal keeruliseks eelkõige vajaliku kvalifikatsiooniga oskustööliste puudumine" selgitas ekspordiprojekti CLUSME juht Tiina Lelumees. Ushbekistani masinatööstuse erialasid õpetavad koolid on huvitatud oma õppekavade kaasajastamisest ning otsitakse võimalusi Euroopa oskusteabe impordiks. Meie tasemeõppe tugevus ja tehnoloogiliste arenduste hea tase ning vene keele valdamine on oluliseks eeliseks, miks Eesti suunal koostöövõimalusi otsitakse. Selle heaks näiteks on hiljuti sõlmitud koostöömemorandum Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanika ja Tööstustehnika Instituudi, teadus-arenduskeskuse IMECC ning Tashkendi Torino Ülikooli vahel" lisas Lelumees.


Kolmapäeval, 23. märtsil osales Tashkendis peetud Eesti-Ushbekistani koostööseminaril ligi 60 kohalikku ettevõtet ja kõrg- ning kutsekoolide esindajat ning mille raames toimusid ka kontaktkohtumised huvitatud osapoolte vahel. Lisaks tutvustati neljapäeval, 24. märtsil Eesti masinatööstuse ettevõtete toodangut ning robootika ja mehhatroonika valdkondade õppeprogramme ka Kokandis toimunud seminaril, millest võttis osa samuti ca 60 kohalikku ettevõtet ja haridusasutuste esindajat, mis näitab Eesti atraktiivsust sellel turul.

Delegatsiooni koosseisu kuulusid ka suursaadik Tõnis Nirk Ushbekistanis ning Eesti majandushuve esindavad diplomaadid Erkki Veismann ja Kalvi Noormägi. „Kindlasti on oluline aktiivselt tegevustega selles riigis jätkata, sest järjepidevus loob positiivse fooni edasiseks koostööks Eesti ja Ushbekistani ettevõtjate ja haridusasutuste vahel,“ kinnitas Lelumees.