Lõuna-Eesti ettevõtlike naiste klubiõhtu „Miks on tööstusse rohkem naisi vaja?“

13. juuni Tartus

Odoo CMS- Sample image floating

Hooaja viimane klubiõhtu toimub eriliselt - esmalt lähme külla tehasesse ja peale seda ajame juttu lausa kahe karismaatilise naisjuhiga, Emöke Sogenbitsiga, Hanza Mechanics Tartu ning Triin Ploompuuga, Eesti Masinatööstuse Liit (EML).

Lõuna-Eesti ettevõtlike naiste klubiõhtu „Miks on tööstusse rohkem naisi vaja?“

Korraldaja: Tartu Ärinõuandla

Aeg: 13. juunil 2018

16.00 – 17.30 Ettevõtte Hanza Mechanics külastus (Puiestee 2, Tartu)

17.30 - 18.00 Kohv ja võrgustumine SPARK Demos (Narva mnt 3, Tartu)

18.00 – 18.20 Emoke Sogenbits, Hanza Mechanics „Kogemuslugu: Naisjuhina globaalses äris“

18.20 – 18.40 Triin Ploompuu, Eesti Masinatööstuse Liit „Soorollide kontekst ja olulisus tööstuses“

18.40 - 19.00 Küsimused ja diskussioon

Emöke Sogenbits on karismaatiline, hinnatud ja otsekohene naisjuht, kes on karjääri edendanud erinevates tööstusega seotud ettevõtetes. Täna on tema hallata Hanza Mechanicsi 850 töötajat, rääkimata lugematul hulgal klientidest ja tarnijatest, kelle eest vastutada. Triin Ploompuu töötab Eesti Masinatööstuse Liidus ning tegeleb igapäevaselt 81 masina- ja metallitööstuse organisatsiooni ja teiste sidusgruppidega, et arendada valdkonda, mis loob Eesti majanduse jaoks kõrget lisandväärtust ja ekspordib. Tehnoloogia valdkonda peetakse suhteliselt meestekeskseks, seetõttu on nii Emökesel kui Triinul nii mõndagi põnevat oma elus rääkida. Üks on kindel, mõlemad on veendunud, et tööstusse on naised väga teretulnud. Miks? Tulge ja me avaldame Teile mõned saladused!

Klubiõhtu eesmärk on koondada ettevõtlikke naisi, luua võimalusi enese arenguks, koostööks, ideede ja arvamuste vahetamiseks.

Üritus on tasuta, kuid vajalik on etteregistreerumine (kuni kohti jätkub)!

Palun osalemisest teada anda hiljemalt 11.juuniks siin https://goo.gl/forms/8UONkfy0qADBRmEs2

Programmis osalemisega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ – raames.