Toetusvõimalus - Green ICT

Oktoobris on EAS avamas Eesti-Norra koostööprogrammi raames Green ICT toetusmeedet, mille raames toetatakse ettevõtete toodete ja teenuste arendusprojekte, kus IKT on läbiv horisontaalne teema.

Eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtete koostööprojektid:

  • Tööstusinnovatsioon – protsesside digitaliseerimine, reaalajas tootmisjuhtimine ja optimeerimine, tootmise visualiseerimine, suurandmete kasutamine, digitaalne kvaliteedikontroll, kiire prototüüpimine.

  • Tervisetehnoloogiate arendus personaalmeditsiinis – personaliseeritud riskijuhtimise platvormid esmatasandi arstiabile; lahendused, mille eesmärgiks on patsientide tervisenäitajate parandamine ning elukvaliteedi tõstmine; lahendused, mis on suunatud patsientide terviseandmete kogumisele, puhastamisele ja analüüsimisele jm.

  • IKT – ressursisäästu edendavad lahendused IT sidusvaldkondades, nt transport, energiamajandus jm.

Toetust on võimalik saada väike- ja põhiprojektidele.

  • Väikeprojektid on mõeldud põhiprojekti ettevalmistamiseks. Toetus on 10 000 – 20 000 €, toetusmäär 75%.

  • Põhiprojekt on suunatud tootearendusele ja tootmise digitaliseerimisele. Toetus on 200 000 – 700 000 € (1,25 mln € tervisetehnoloogia), toetusmäär ca 50%.

Väikeprojektidele on võimalik toetust taotleda alates 15. oktoobrist ning see peab olema lõpetatud enne põhiprojekti alustamist (kestvus kuni 4 kuud). Väikeprojekti rakendamine ei ole kohustuslik, kuid see aitab põhiprojekti ette valmistada. Põhitoetus avatakse 2019. aasta mais.

Rohkem infot programmi kohta


Vaata ka: 15. oktoobril toimub Nordic Hotel Forumis  koostööprogrammi avaseminar. Lähem info ja registreerimine