Tööstussektori digitaliseerimise uuringu küsimustik

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium viib läbi tööstusettevõtete digitaliseerimise uuringu, mille eesmärk on välja selgitada Läänemere regiooni tööstusettevõtete digitaalsete tehnoloogiate rakendamisega väljakutsed ja eesmärgid ning pakkuda välja soovitusi ja lahendusi digitaliseerimisealaste kitsaskohtade leevendamiseks ja kõrvaldamiseks. Ärivajaduste uuring viiakse läbi kahes etapis, esmalt küsitlus ning seejärel 10-15 ettevõtjaga intervjuude vormis fookusgruppides. Küsimustiku ja fookusgruppide tulemusena valmib võrdlusanalüüs Läänemereriikide ettevõtjate vaatest digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtu mõjudest tööstussektorile. Ettevõtte andmeid kasutatakse vaid juhul kui annate selleks loa. Lisainfo saamiseks pöörduge: rami.morel@mkm.ee

Uuring viiakse läbi Interregi projekti DIGINNO raames, kus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium on juhtpartner. Sama uuring viiakse läbi kõigis üheksas projektis osalevas riigis.

Küsitluse läbiviimise aeg on 24.09.-08.10.2018.

Küsimustiku leiad siit!