Eesti Masinatööstuse Liidu projektid 

Industry Estonia - Masina- ja metallitööstusettevõtetele suunatud päringute veebikeskkonna loomine ekspordi- ja konkurentsivõime arendamiseks

Projekti toimumisaeg: 1.11.2017 – 30.11.2018

Projekti kogu eelarve: 39 700 eurot, millest 30% on oma finantseeritud. 

Projekti raames valmib veebikeskkond, kus on kaardistatud tööstusettevõtete võimekus ning vahendatakse päringuid. Esialgu keskendutakse masina- ja metallitööstusettevõtetele, kuid programmi on võimalik edaspidi laiendada teistele sektoritele nagu puit, plast ning teised. Loodav süsteem ehitatakse Eesti Masinatööstuse liidu olemasoleva kodulehe www.emliit.ee juurde. Tegemist saab olema eraldiseisval domeenil asuva veebikeskkonnaga, mida on parem siduda otsingumootoritega. Andmebaas valmib esialgu eesti ning inglise keeles. Projekt koosneb kolmest etapist: andmebaasi loomine, päringute vahendamise süsteemi arendamine ning loodud veebikeskkonna turundamine.

Odoo CMS- Sample image floating

Loodud süsteem on leitav aadressilt www.industryestonia.com

Projekt on rahastatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning Euroopa Regionaalarengu Fondi abil.

CLUSME

Chances and challenges of cluster-based marketing in mechatronics – CLUSME

Projekti kestvus: 01.09.2015 – 31.12.2018

Projekti number: CB216

Projekti kogueelarve: 1 962 315 EUR, millest maksimaalne toetus (ERDF): 1 605 858 EUR

Projekt “Chances and challenges of cluster-based marketing in mechatronics – CLUSME” (“Klastripõhise turunduse väljakutsed ja võimalused mehhatroonikas – CLUSME”) on ellu kutsutud Euroopa Regionaalarengu Fondi Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 toetussuuna nr 1 (Kesk-Läänemere piirkonna konkurentsivõimeline majandus) eesmärgi nr 3 (Kesk-Läänemere ettevõtted ekspordivad rohkem uutele turgudele) elluviimiseks.

Projekt on loodud masinatööstuse ja mehhatroonika valdkondade VKEde abistamiseks, et leida võimalusi koostööks, ekspordiks ja teadmiste vahetamiseks turgudel väljaspool EL liikmesriike. Välisturgudele siirdumise paremate eelduste loomiseks tehakse koostööd Eesti ja Soome arenduskeskuste klastrite vahel.

Projekti põhieesmärgid: Kasvatada Eesti ja Soome masinatööstuse ja mehhatroonika valdkondade konkurentsivõimet, luues eeltingimused edukaks ekspordiks uutele turgudele väljaspool ELi ning seeläbi aidata kaasa riikide ekspordivõimekuse kasvule tervikuna. Projekt aitab kaasa Kesk-Läänemere piirkonna klastritevahelise koostöö arendamisele, et läbi teadmiste ja kogemuste koondamise luua ühtne strateegia ja eeltingimused masinatööstuse ja mehhatroonika valdkonna ettevõtete turundustegevusteks  uutele sihtturgudele laienemisel.

CLUSME projekti avakoosolek toimus Eestis, Tallinnas, 24. ja 25. novembril 2015. Kahepäevasel seminaril osalesid projekti CLUSME kõigi viie partnerorganisatsiooni esindajad Soomest ja Eestist. Anti ülevaade projektist, selle eesmärkidest, tegevustest, ülesannetest ja ajakavast, tutvustati aruandluse korda ja vorme. Lisaks arutati partnerite tegevusi, ülesandeid ja nende elluviimist programmi esimesel poolaastal.

CLUSME projekti raames arendatakse Kesk-Läänemere piirkonna klastrite koostööd, et aidata kaasa masinatööstuse ja mehhatroonika valdkondade ettevõtete ekspordivõimekuse kasvatamisele. Eesmärgiks on luua kontakte ja sidemeid ning arendada tooteid ja tegevusi, mis aitaksid kaasa Eesti ja Soome ettevõtete laienemisele valitud sihtturgudel väljaspool Euroopat. Projekti perioodiks on 1. september 2015 kuni 31. detsember 2018. Projekti juhtpartneriks on IMECC ning partneriteks Eestist MTÜ Mehhatroonika Assotsiatsioon ja MTÜ Eesti Masinatööstuse Liit ning Soomest Innovaatio Oy Uusi Tehdas ja Koneteknologiakeskus Turku Oy.

Projekti CLUSME finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 toel. 

Odoo text and image block

4CHANGE (“Industry 4.0 CHAlleNGE: Empowering metalworkers for smart factories of the future (4CHANGE)” - õppemetoodika arendamine kutseõppes

Projekti peamine eesmärk: standardiseerida metallisektori kutseõppe õppekavad, luues isekohanduv tööpõhine õppesüsteem. Lisaks suurendada koostööd metalliettevõtete ning kutseõppe asutuste ja õpilastega. Pakkudes rohkem praktikavõimalusi arendamaks õppurite digitaalseid oskusi. Suurendades õpilaste motivatsiooni ja seotust metallitöö valdkonnaga laiemalt.

Projekti kestvus: kolm aastat (kuni 2019. aasta lõpuni).

Projekti liikmed: koordinaatoriks on Leedu Masinatööstuse Liit (LINPRA) ning kokku 11 partnerit Leedust, Saksamaalt, Lätist ja Eestist.

Projekti loob tulemusele orienteeritud kutseõppe õppekavad, mis ühendavad õpilaste oskused metallisektori tööjõuturu vajadustega:

 • tehniline kompetents

 • kaasaegsed õppetehnikad

 • ettevõtlikkuse ja digitaalsete oskuste arendamine

 • praktiliste oskuste suurendamine

Projekti oodatavad tulemused:

 • kvalifikatsioonistandardite võrdlev analüüs (Eesti, Läti, Leedu, Saksamaa)

 • kutseõppe ainekavad vastavusse Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga

 • õppematerjalid õpilastele ning õpetajatele

 • e-õppe multimeedia keskkonna loomine

 • uus CNC simulatsiooni tarkvara 

Mehaanikainseneride teenuste võimekuse tõstmine ja ekspordisuundade arendamine Saksamaa, Rootsi ja Norra sihtturgude näitel

Projekti toimumisaeg: 18.05.2016 – 30.06.2017

www.estengroup.com  

Eesti Masinatööstuse Liidu eestvedamisel on ellu kutsutud ESTEN Group, mis koondab endas Eesti võimekamad mehaanikainseneride bürood. Projekti eesmärk on suurendada mehaanikainsenride valdkonna eksporti. Ühendades ressursid on grupp võimeline pakkuma suuremahulisi projekte täislahendusena konseptsiooni väljatöötamisest valmistamise ja ülesseadistamiseni. Projekti raames keskendutakse kolmele sihtriigile Rootsi, Norra ja Saksamaa. Külastatakse messe ONS, ELMIA ja Hannoveri tööstusmess. ESTEN Group koondab endas üle 60 inseneri ning pädevusi erinevatest sektoritest – merendus, offshore, energia, kaevandus, automaatika ja mitmed muud.

Projektis osalejad: Aramet OÜ, BAV Engineering OÜ, DECK Engineering OÜ, MEC Insenerilahendused OÜ, Acer Systems OÜ, DoWisely OÜ, ESTEG OÜ, Teamwork Engineering OÜ, Insero OÜ, Enefit Solutions AS.

Projekt on rahastatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning Euroopa Regionaalarengu Fondi abil. 

ESTEN brošüür inglise- ja rootsikeelne

Odoo text and image block
Odoo text and image block

Tööstuse digitaliseerimise lahenduste demokeskkonna loomine

Projekt „Tööstuse digitaliseerimise lahenduste demokeskkonna loomine“ on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Eesti Masinatööstuse Liidu ja Hyrles OÜ koostööprojekt. Projekti eesmärgiks on luua reaalse tootmisettevõtte baasil tööstuses digitaalsete tehnoloogiate integreeritud rakendamist eksponeeriv demokeskkond, mis tõstab ettevõtete teadlikkust digitaliseerimise kasuteguritest ning toetab Eesti tööstusettevõtete efektiivsuse tõusu läbi digitaalseerimise kasvu.

Projekti tulemusena on:

 • ühe ettevõtte äriprotsesside erinevad komponendid (nt. tellimiste haldus, tootmisprotsesside juhtimine jne) omavahel integreeritud ja muudetud reaalajas jälgitavaks.

 • loodud virtuaalne demotehas, mille kaudu on võimalik tõestada digitaliseerimise kasutegureid tööstuses;

 • Eesti IKT klastri ettevõtete tööstuslahendused omavahel integreeritud ühtseks tervikuks ja seeläbi testitud ühistoote arendamise võimalusi.

Projekti tulemusetega on võimalik tutvuda selle aasta suurima rahvusvahelisel tööstuse konverentsile Manufuture 2017, mis toimub 24-25 oktoober Tallinnas www.manufuture2017.eu.

Porjekti elluviimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus EL Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusest.