Mida teha teisiti?

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. TÖÖJÕUD TÖÖSTUSES – KUIDAS EDASI? MIDA TEHA TEISITI

9. TÄNAN!

2. ETTEVÕTTEST ETTEVÕTTEST ETTEVÕTTEST ETTEVÕTTEST Asukoht: Asukoht: Asukoht: Asukoht: Viljandi, Põltsamaa, Karksi-Nuia Personal: Personal: Personal: Personal: 130 inimest Käive: Käive: Käive: Käive: 10 milj. Eksport: Eksport: Eksport: Eksport: 70%(Soome, Rootsi, Norra) Tooteartiklid: Tooteartiklid: Tooteartiklid: Tooteartiklid: Ehituslikud ja masinaehituslikud tera skonstruktsioonid Toodangu maht: Toodangu maht: Toodangu maht: Toodangu maht: 5000 ton/a Ettevõte on AS Viljandi Metall AS Viljandi Metall AS Viljandi Metall AS Viljandi Metall kontserni kuuluv teraskonstrukts ioone valmistav tütarettevõte. Kontserni kuuluvad AS VMT Ehitus AS VMT Ehitus AS VMT Ehitus AS VMT Ehitus, VMT VMT VMT VMT Steel Oy Steel Oy Steel Oy Steel Oy, AS VMT Betoon AS VMT Betoon AS VMT Betoon AS VMT Betoon, AS Küteks AS Küteks AS Küteks AS Küteks. Sidusettevõtted: Terastoorik Terastoorik Terastoorik Terastoorik AS ASAS AS, AS Galv AS Galv AS Galv AS Galv- -- -Est EstEst Est

3. MIDA TEHA TEISITI? KES KES KES KES TEEB TEISITI?

5. VALDKONNA POPULARISEERIMINE VALDKONNA POPULARISEERIMINE VALDKONNA POPULARISEERIMINE VALDKONNA POPULARISEERIMINE VS VSVS VS JUUKSUR • Ilusaated • Moeajakirjad • Igaaastane presidendi kätlemistseremoonia meediakajastus • Edulood. Erinevad staarjuuksurid. Moegurud KEEVITAJA • - • - • - • - • - • -

4. KES ON TÖÖSTUSE KES ON TÖÖSTUSE KES ON TÖÖSTUSE KES ON TÖÖSTUSE EESTVEDAJA??? EESTVEDAJA??? EESTVEDAJA??? EESTVEDAJA??? KES? MIDA? KUIDAS? SÜNERGIA? STRUKTUUR? KES? MIDA? KUIDAS? SÜNERGIA? STRUKTUUR? KES? MIDA? KUIDAS? SÜNERGIA? STRUKTUUR? KES? MIDA? KUIDAS? SÜNERGIA? STRUKTUUR? Liidud, ühendused Liidud, ühendused Liidud, ühendused Liidud, ühendused EML, Kaubandus-tööstuskoda, Eesti Keevitusühing, Teraskonstruktsiooniühing, jne Haridusasutused Haridusasutused Haridusasutused Haridusasutused TTK, TTÜ, EMÜ, TLMK, TTHK, jne Juhtimine, poliitika Juhtimine, poliitika Juhtimine, poliitika Juhtimine, poliitika 2 MKM ministrit 0 tööstuse kantslerit 1 roheline raamat Tööstussektor Tööstussektor Tööstussektor Tööstussektor Puit, Metall, Plast, jne ? TÖÖSTUS MINISTER

6. VALDKONNA VALDKONNA VALDKONNA VALDKONNA POPULARISEERIMINE POPULARISEERIMINE POPULARISEERIMINE POPULARISEERIMINE • Meedia Meedia Meedia Meedia- -- - ajakirjad, telesaated ajakirjad, telesaated ajakirjad, telesaated ajakirjad, telesaated • Edulood Edulood Edulood Edulood • Tehnikaringid Tehnikaringid Tehnikaringid Tehnikaringid • Põhikooli astmes ekskursioonid tööstusettevõtetesse Põhikooli astmes ekskursioonid tööstusettevõtetesse Põhikooli astmes ekskursioonid tööstusettevõtetesse Põhikooli astmes ekskursioonid tööstusettevõtetesse • Eestisisesed kutsevõistlused Eestisisesed kutsevõistlused Eestisisesed kutsevõistlused Eestisisesed kutsevõistlused

8. TÖÖSTUS ON OLULINE TÖÖSTUS ON OLULINE TÖÖSTUS ON OLULINE TÖÖSTUS ON OLULINE • 80 8080 80% %% % EL-i ekspordist on tööstustoodang tööstustoodang tööstustoodang tööstustoodang • 80 8080 80% %% % erasektori innovatsioonist innovatsioonist innovatsioonist innovatsioonist tehakse tööstuses tööstuses tööstuses tööstuses • tööstus tööstus tööstus tööstus loob kõrge kvalifikatsiooniga töökohti kõrge kvalifikatsiooniga töökohti kõrge kvalifikatsiooniga töökohti kõrge kvalifikatsiooniga töökohti .

7. HARIDUS HARIDUS HARIDUS HARIDUS PROBLEEMID 1. Õppekavad ei ole vastavuses ei ole vastavuses ei ole vastavuses ei ole vastavuses tööstuse vajadustega! Pärnu Kutsehariduskeskuse näide. 2. Karjäärinõustamine puudulik! VIKK ja TKK näide 3. Ülikooli tehniliste erialade lõpetajate tase nõrk lõpetajate tase nõrk lõpetajate tase nõrk lõpetajate tase nõrk kuna pakutakse laiapõhjalisi teadmisi, mitte spetsialise erumist! Ettevõtted on õppeasutuste rolli enda peale võtnud 4. Tehnikaerialade õppematerjalid õppematerjalid õppematerjalid õppematerjalid on kohati eelmisest eelmisest eelmisest eelmisest sajandist sajandist sajandist sajandist ! 5. Kus on kompetentsikeskused? Millisest ülikoolist tuleb kõige parem insener? Aga arst? LAHENDUSED 1. Kaasata õppekavade koostamise ja õpetamise juurde rohkem ettevõtteid ! 2. Karjäärinõustamine põhikoolidesse kohustuslikuks! 3. Spetsialiseerumine! 4. Õppematerjalide audit läbi viia! 5. Kui kutse- või ülikoolid oleks spetsialiseerunud kindlale valdkonnale tekiks vastav kompetents automaatselt!

Views

 • 6842 Total Views
 • 5715 Website Views
 • 1127 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 58 eml.aadb.ee
 • 127 www.emliit.ee
 • 27 emliit.ee
 • 15 eml.aadb.ee:20110