Tulevikuvaade tööjõu ja oskuste vajadusele: metalli- ja masinatööstuse valdkond

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

6.

8.

9.

11.

16.

21.

5. 2015 vs 2025

1. 18.11.2016

3. • • •

18. • • •

19. • • •

17. • • • •

2. • • • • •

7. • • • • •

20. • • • • •

10.        

13. Tallinna Tööstushariduskeskus 11 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool 9 Tartu Kutsehariduskeskus 7 Narva Kutseõppekeskus 4 Sillamäe Kutsekool 4 Rakvere Ametikool 3 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 2 Viljandi Kutseõppekeskus 2 Võrumaa Kutsehariduskeskus 2 Eesti Mereakadeemia / Eesti Merekool 1 Ida - Virumaa Kutsehariduskeskus 1 Kuressaare Ametikool 1 Rakvere Ametikool 1 Tallinna Polütehnikum 1

4. 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 1919 1923 1927 1931 1935 1939 1943 1947 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015

12. Disain ja tootearendus Elektriajamid ja jõuelektroonika Elektrotehnika Energia - ja geotehnika Integreeritud tehnoloogiad Külmutusseadmed Laeva jõuseadmed Masinaehitustehnoloogia Mehhanotehnika Mehhatroonika Meretehnika ja väikelaevaehitus Tehniline füüsika Tootearendus ja tootmistehnika Tootmise automatiseerimine Tööstustehnika ja juhtimine Väikelaevaehitus Füüsika Materjaliteadus Rakenduslik mõõteteadus Tehnika ja tehnoloogia Autotehnika Elektritehnika Masinaehitus Tehnomaterjalid ja turundus Tehnika ja tehnoloogia Tehnikateadus Tehnotroonika Tootmistehnika Külmutusseadmed Laeva jõuseadmed Õhusõiduki ehitus ja hooldus

15. Ameti - rühm Põhikutseala Hõive Prog - noos Uue tööjõu vajadus aastas Koolitus - pakkumi - ne aastas TV ja KP võrdlus Hinnang nõudlusele ja pakkumisele Oskus - töötajad Masinate mehaanikud ja lukksepad 1450 ↘ 13 0 - 13 Koolituspakkumine puudub. Masinapargi järkjärgulise väljavahetamisega seoses tööjõuvajadus kahanevas trendis, tegelik asendusvajadus tagasihoidlik (kiirelt vananev kutseala). Keevitajad 4370 → 72 214 76 Statistiliselt ületab pakkumine nõudlust, kuid eksperthinnangute kohaselt ei ole tööjõuturul piisavalt sobivat tööjõudu (tellimuste volatiivsus , väljaränne). Metalltoodete ja - konstruktsioonide valmistajad 2720 → 66 Pinkide seadistajad ja operaatorid 4010 → 94 117 (sh 74 konv., 43 APJ) 23 Statistiliselt ületab pakkumine nõudlust. Eksperthinnangu põhjal ei ole tööjõuturul piisavalt APJ pinkide seadistamise oskustega tööjõudu. Viimistlejad 710 ↘ - 2 0 2 Koolituspakkumine põhikutsealale puudub. Vajalikke oskusi on võimalik omandada suhteliselt lühikese ajaga, sh ettevõttes kohapeal. Tööandjad loevad tööjõupakkumist piisavaks. Seadmete koostajad ja koostelukksepad 4860 → 76 62 - 14 Statistiliselt ületab nõudlus pakkumist. Vajalikke oskusi on võimalik omandada suhteliselt lühikese ajaga, sh ettevõttes kohapeal. Tööandjad loevad tööjõupakkumist piisavaks. Oskustöötajd kokku 18120 319 393 74 Statistilistel ületab oskustöötajate pakkumine nõudlust, kuid valdkonna tööandjad tajuvad sobivate oskustega tööjõust puudust teatud põhikutsealadel.

14. Ameti - rühm Põhikutseala Hõive Prog - noos Uue tööjõu vaja - dus aastas Koolitus - pakkumi - ne aastas TV ja KP võrdlus Hinnang nõudlusele ja pakkumisele Juhid Müügi - ja turundusjuhid 200 ↗ 6 74 - 36 Nõudlus ületab pakkumist. Eksperthinnangul sobib puuduva osa katmiseks kõige paremini rakenduskõrgharidus. Tarneala - ja tootejuhid 170 ↗ 6 90 4 Tootmis - , tsehhi - , kvaliteedi - ja tehnikajuhid 2200 → 53 Tipp - ja keskast - me spetsialis - tid Insenerid 1000 ↗ 41 Meistrid ja töödejuhatajad 1290 ↘ 1 0 - 1 Koolituspakkumine põhikutsealale puudub. Tänu kahanevale nõudlusele ei ole probleeme tööjõu leidmisega. Hooldustehnikud ja mehhatroonikud 490 ↑ 32 32 0 Pakkumine katab nii asendus - kui kasvuvajaduse. Eksperdid näevad antud grupi puhul suurenenud riski tööjõu väljavooluks Eestist. Juhid ja spetsialistid kokku 5440 143 106 - 37 Spetsialistide ja juhtide nõudlus ületab hariduspakkumist

Views

 • 6329 Total Views
 • 5252 Website Views
 • 1077 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 72 eml.aadb.ee
 • 113 www.emliit.ee
 • 35 emliit.ee
 • 16 eml.aadb.ee:20110