Eesti Masinatööstuse Liit MTÜ on kutse andja

 


Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kuulutas Eesti Masinatööstuse Liit MTÜ metalli töötlemise ja metalltoodete tootmise kutsete andja avaliku konkursi võitjaks. Liidu kutse andja õigused kehtivad kuni 4. veebruarini 2024.

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu andis Eesti Masinatööstuse Liidule kutse andja õiguse 5.02.2019 järgmiste kutsete ja osakutsete osas.

Kutse taotleja kutseoskusnõuded on kehtestatud vastavates kutsestandardites.

2019 a toimuvad kutseeksamid ajavahemikus 27. mai - 14. juuni. Dokumentide esitamise tähtaeg 29. aprill 2019.

Kutse taotlemise eeltingimused ja dokumendid leiate EML kutse andmise korrast.

Töömaailma taotleja avalduse vorm ja tööalase tegevuse kirjeldus


Hindamisstandardid

1. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutsetele 

2. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5 kutsetele 

3. Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4 

4. Metallilõikepinkidel töötaja, tase 5  

5. Koostelukksepp, tase 3 

6. Koostelukksepp, tase 4 

7. Keevitaja, tase 3 

8. Keevitaja, tase 4 

9. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3 

10. Mehhatroonik, tase 4 

11. Mehhatroonik, tase 5 

Lisaks info:

1) Kutse taotlemise tasud ja osakutsete tasud

NB! Töömaailma taotleja kutse andmise tasu: 182 eurot, pabertunnistusega 185 eurot. Töömaailma taotlejate avaldusi võtame vastu hiljemalt 10 päeva enne eksamit.

2) Kutse andmise kord

3) Kutsekomisjoni koosseis


NB! OLE KURSIS, KUS KOOLIS JA MILLAL TOIMUVAD KUTSEEKSAMID 2019 KEVADEL
  


Kutse andja kontakt:

Eesti Masinatööstuse Liit MTÜ

E -mail: kutseandmine@emliit.ee

Tel: 58 870 151