Mehaanika ja metroloogia katselabor, Priidu Peetsalu, TTÜ

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 1 TTÜ Mehaanika ja metroloogia katselabor PhD Priidu Peetsalu Mehaanika ja tööstustehnika instituut www.ttu.ee/mlab 06 . 06 .201 7

11. 11 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn tel 620 2002 (E - R 8.30 – 17.00) ttu@ttu.ee ttu.ee

3. 3 • Labori põhiülesanne on rahvusvahelisel tasemel akrediteeritud katsetusteenuse pakkumine ettevõtetele, teadusasutustele ja riiklikele asutustele • Jälgime oma tegevuses sõltumatuse ja erapooletuse põhimõtet, osutades teenust kolmanda osapoole laborina • TTÜ Inseneriteaduskonna Mehaanika ja tööstustehnika instituudi alastruktuur TTÜ Mehaanika ja metroloogia katselabor

10. 10 Kokkuvõte • Ettevõttetes on reeglina palju arendust nõudvaid küsimusi, mille lahendamisel tasub mõelda välisele abile • Reeglina juhtkond ilma inseneri initsiatiivita ei tule tegema koostööd ülikooliga TTÜ Mehaanika ja metroloogia katselaboris on võimalik koostööd teha eri vormides ja mahtudes kasutades akrediteeritud katsetusi www.ttu.ee/mlab

6. 6 • P akume konsultatsioone ja katsetusi lähtudes kliendi vajadustest võimaldades seeläbi toodete ja tootmisprotsesside parendamist . • Professionaalsed ekspertiisid - o leme harjunud kõrgete nõudmistega turvavarustuse tootjatelt • Tootearendus – materjal, protsess, kvaliteet - ekspluateeritud toodete ja reklamatsioonide analüüs Katselabori tutvustus Pakutav inseneri - ja konsultatsiooniteenus

7. 7 • Ühekordsed tellimustööd konkreetse katsetusteenuse või mõõtmise teostamiseks • Perioodilised ja lepingulised tellimustööd katsetuste teostamiseks • Ühekordsed ekspertiisid ja konsultatsioonid • Väiksemahulised uuringud ja arendusprojektid • Pikemaajalised projektid Koostöö ettevõtetega Koostöövormid

5. 5 • Olulisemateks katsetus teenusteks on • keevisliidete kontroll , • mehaanilised katsetused , • materjali margi vastavused , • mikrostruktuuriuuringud , • p urunemisanalüüsid , • t oodete mõõtmine ja katsetamine. Katselabori tutvustus Pakutavad akrediteeritud katsetusteenused

4. 4 Katse ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded ISO/IEC 17025:2006 Oleme akrediteeritud a lates 2000. aastast Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt Teenuste kõrge taseme ja usaldusväärsuse tagamiseks: • v iib katseid läbi kompetentne personal kasutades kalibreeritud seadmeid ja ajakohaseid katsemeetodeid, • osaleme rahvusvahelistes võrdluskatsetes. Labori juhtkond on pühendunud juhtimissüsteemi tõhususe pidevale parandamisele ja arendamisele . Katselabori tutvustus Ülevaade kvaliteedisüsteemist

2. 2 • Katselabori tutvustus • Ülevaade kvaliteedisüsteemist • Pakutavad akrediteeritud katsetusteenused • Pakutav inseneri - ja konsultatsiooniteenus • Koostöö ettevõtetega • Koostöövormid • Pikemaajalise projekti vajadus • Projekti formuleerimine • Kokkuvõte Esitluse kava

9. 9 • Projektil peab olema huvitatud pool või pooled • Projekti majanduslik põhjendus peab olema arusaadav juhtkonnale, kes otsustab ressursid – juhtkond soovib näha oma inseneride initsiatiivi mõistmaks arendustöö vajalikkust • Projekti tehnilised eesmärgid peavad olema mõistetavad – oskus üldistada eksisteerivaid probleeme või küsimusi • Projekti elluviimiseks on vaja ressurssi, tegevusi , kava, inimesi ja aega – spetsialistid tulevad 3 - 5 aastaga Koostöö ettevõtetega Projekti formuleerimine

8. 8 Koostöö ettevõtetega Pikemaajalise projekti vajadus • Ühekordne katsetulemus või ekspertiis ei anna vastust tekkinud küsimusele • Ülikoolis ei ole valmis spetsialiste ja vastuseid ettevõtte spetsiifilisele probleemile – koostöös on võimalik mõlemal poolel õppida • Ettevõttes üleskerkivad küsimused jäävad korduma – korduvad kvaliteedi/tehnoloogia probleemid on reeglina lahenduseta juurpõhjused, mis nõuavad arendust • Küsimuste lahendamine ettevõttes on ressursimahukas – ettevõtte inseneride rakendamine, tootmiskatsetuste läbiviimine, reklamatsioonid, turuosa kaotamine ja ebakvaliteetne toode on kulukas • Ülikoolist tulnud teadmiste juurdumine ettevõttes nõuab aega – ettevõttele antud aruanne ei suurenda reeglina kompetentsi, pidev koos töötamine ja koolitamine aga arendab kogu meeskonda.

Views

 • 4452 Total Views
 • 3683 Website Views
 • 769 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 112 www.emliit.ee
 • 8 eml.aadb.ee
 • 31 emliit.ee
 • 14 eml.aadb.ee:20110