Tööjõukulude mõju Eesti tööstusettevõtetele

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

4. Allikas: Eurostat

6. Allikas: Statistikaamet

7. Allikas: Statistikaamet

8. Allikas: Statistikaamet

9. Allikas: Statistikaamet

10. Allikas: Statistikaamet

11. Allikas: Statistikaamet

12. Allikas: Statistikaamet

13. Allikas: Eurostat

16. Maailma Majandusfoorumi (WEF) globaalne konkurentsiv õime indeks 2016-2017

18. Stan Shih, Aceri looja, 1992 Lisandväärtuse tasemed väärtusahela erinevates lüli des

15. Euroopa Komisjoni Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) Eesti üldine hinne 0,59 28 ELi riigi seas 7. kohal

17. Maailma Majandusfoorumi (WEF) globaalne konkurentsiv õime indeks 2016-2017 Estonia

14. Allikas: Eurostat

1. Tööjõukulude mõju Eesti tööstusettevõtetele Priit Roosimägi, vanemanalüütik 18.11.2016

20. Tööjõukulude mõju Eesti tööstusettevõtetele Priit Roosimägi, vanemanalüütik priit.roosimagi@dnb.ee 17.11.2016

2. 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F SKP reaalkasv, % 7,5 4,3 1,6 2,7 1,5 1,3 2,5 3,0 * Rahandusministeeriumi prognoosid, September 2016 Graafikul pole toodud Iirimaa anomaalne 26,3% kasv (2014 8,5%) Allikas: Eurostat

3. Allikas: Statistikaamet 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F SKP reaalkasv, % 7,5 4,3 1,6 2,7 1,5 1,3 2,5 3,0 Tarbijahinnaindeks, % 5,0 3,9 2,8 -0,1 -0,5 0,2 2,7 2,7 Brutopalga kasv, % 5,9 5,7 7,0 5,9 6,0 6,7 5,5 5,5 * Rahandusministeeriumi prognoosid, September 2016

5. Allikas: Eurostat 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F SKP reaalkasv, % 7,5 4,3 1,6 2,7 1,5 1,3 2,5 3,0 Tarbijahinnaindeks, % 5,0 3,9 2,8 -0,1 -0,5 0,2 2,7 2,7 Brutopalga kasv, % 5,9 5,7 7,0 5,9 6,0 6,7 5,5 5,5 Töötuse määr, % 12,4 10,1 8,7 7,4 6,2 6,2 7,2 8,4 * Rahandusministeeriumi prognoosid, September 2016

19. Kokkuvõte • tööjõukulud kasvavad edasi, tööjõupuudus • majanduskasv on tagasihoidlik • käibed stagneeruvad, kasumid langevad • tööjõukulude efektiivsus kiires langustrendis • struktuurse muutuse vajadus majanduses ilmne • kulude kokkuhoid? • väärtusahelas liikumine? („naeratav kõver“) • automatiseerimine/digitaliseerimine vajalik (Indust ry 4.0) • tööjõu kõrgem kvalifitseeritus – haridussüsteem (kõr g- ja kutseharidus, täiendkoolitus) • välistööjõud? riiklik regulatsioon ning tugiteenuse d? • targad investeeringud – koostöö pankade jt finantsee rijatega

Views

 • 5415 Total Views
 • 4475 Website Views
 • 940 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 41 eml.aadb.ee
 • 102 www.emliit.ee
 • 22 emliit.ee
 • 18 eml.aadb.ee:20110